Průkaz energetické náročnosti

 

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 Sb. od roku 2009, a to při výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

 

  1. zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2013), při pronájmu budovy (od 1.1.2013) a při pronájmu ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2016)
  2. předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části
  3. předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
  4. zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy Vám zajistím ve spolupráci s panem Jiřím Quizem, energetický specialista Ministerstva průmyslu.